Pomoc

Pomoc FAQ w DiH.pl – Informacje ogólne

Domena

1. Co to jest domena?

Domena jest niepowtarzalnym adresem internetowym, który określa tożsamość Twoją, i Twojej firmy w Internecie. Osoba/klient szukający Twojej firmy w Internecie, szukając jej zawsze zacznie od wpisania w wyszukiwarkę www.twojanazwa.pl. Twoja własna nazwa domeny daje Ci także profesjonalnie wyglądający adres Twojej strony WWW i adres e-mail, np.: nazwa@twojanazwa.pl. Aby Twoja strona WWW była dostępna w Internecie, oprócz domeny potrzebujesz serwer WWW (dla plików strony WWW), na który będzie wskazywać Twoja domena.

2. Jakie są rodzaje domen?

Domeny można podzielić na te najwyższego poziomu (tzw. TLDs – top level domains) oraz drugiego poziomu (SLDs – second level domains).
Na poziomie TLDs wyróżniamy:

 • Domeny generyczne (globalne) – np. .com, .org, .eu
 • Domeny krajowe – np. .pl, .de, .uk

Na poziomie SLDs wyróżniamy:

 • Domeny funkcjonalne np. .com.pl, .net.pl
 • Domeny regionalne np. .warszawa.pl, torun.pl, pomorskie.pl

3. Jak sprawdzić czy domena, którą chce zarejestrować jest wolna?

Aby sprawdzić, czy domena jest wolna należy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie dih.pl. Jeżeli wybrana przez Ciebie nazwa jest wolna możesz przystąpić do zamówienia domeny. Jeżeli domena jest zajęta możesz sprawdzić w odpowiedniej bazie WHOIS dane aktualnego Abonenta domeny oraz datę wygaśnięcia domeny.

4. Jak mogę zarejestrować domenę w DiH.pl?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wybrana domena jest wolna. Można to zrobić bezpośrednio wpisując nazwę szukanej domeny w polu wyszukiwarki dostępnej na tej stronie. Należy pamiętać by nie wpisywać przed nazwą domeny (WWW lub http://). Następnie należy dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny oraz po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek bankowy serwisu dih.pl tytułem rejestracji domeny. Szczegóły dotyczące płatności pojawią się po wypełnieniu formularza zamówienia.

5. Ile trwa rezerwacja domeny?

Rezerwacja domen polskich trwa 14 dni. Ze względu na specyficzną procedurę rezerwacji domen .eu i globalnych (np. .com, .net, .org, .biz, .name i info) złożenie zamówienia oznacza jej rezerwację tylko w bazie dih.pl. Proces rejestracji rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.

6. Co się stanie, jeżeli zarejestrowanie domeny globalnej lub europejskiej nie będzie możliwe?

Jeżeli zarejestrowanie zamówionej domeny nie będzie możliwe, opłaty za domenę zostaną zwrócone w pełnej wysokości na konto Klienta. W praktyce są to jednak bardzo rzadkie przypadki. O braku możliwości zarejestrowania zamówionej domeny Klient zostanie poinformowany w jak najkrótszym czasie.

7. Ile potrwa rejestracja domeny?

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia domeny należy w terminie do 14 dni od daty zamówienia uiścić opłatę tytułem rejestracji domeny. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym serwisu dih.pl, domena zostanie zarejestrowana i pojawi się w Internecie w czasie do 48 godzin. Okres oczekiwania może być krótszy w przypadku:

 • dokonania szybkich płatności przez Payu.pl;
 • dokonania tradycyjnej płatności w banku lub na poczcie i wysłaniu potwierdzenia dokonania wpłaty faxem na numer +48 32 750 82 19 lub jako skan w załączniku mailem na adres biuro@dih.pl

8. Po upływie jakiego czasu od rejestracji domena jest widoczna w Internecie?

Jeżeli zakupiona domena została zarejestrowana, to od momentu rejestracji do pojawienia się jej w sieci mija maksymalnie 24 godziny. Tyle bowiem trwa czas propagacji (rozprzestrzeniania się) domeny w sieci (w systemie DNS). W praktyce czas potrzebny do rozprzestrzenienia się nowej domeny jest znacznie krótszy – około kilku godzin.

9. Na jaki okres mogę zarejestrować domenę?

Wszystkie domeny polskie i globalne w serwisie dih.pl można rejestrować na okres min. jednego roku i max. trzech lat. Wyjątek stanowi domena .eu, którą można zarejestrować jedynie na okres jednego roku.

10. Kto jest prawnym właścicielem zarejestrowanej domeny?

Osoba fizyczna lub firma, rejestrując wybraną przez siebie domenę nabywa prawa do jej użytkowania przez okres zarejestrowania. Właściciel zarejestrowanej domeny jest określany mianem Abonenta domeny. Po zarejestrowaniu domeny Abonent ma swobodę dysponowania swoją domeną, w tym ma możliwość jej sprzedaży lub dzierżawy.
Jeżeli zatem zależy Państwu na posiadaniu praw do domeny należy zadbać aby Państwa dane zostały wpisane podczas zamawiania usługi.

11. Czy mogę zarejestrować domenę z polskimi znakami diakrytycznymi?

Tak. W serwisie dih.pl jest możliwość zarejestrowania domeny z polskimi znakami diakrytycznymi, zawierającymi w nazwie: ą, ę, ś, ź, ń itd. Oznacza to rejestrację nazwy domeny w kodzie ASCII Compatible Encoding (ACE). Żeby móc korzystać z nazw domen z polskimi znakami diakrytycznymi należy używać odpowiednio do tego przystosowanej przeglądarki internetowej, która automatycznie tłumaczy nazwy domen na postać ASCII:

 • Microsoft Internet Explorer (v. 5.0, v. 5.5 i v. 6.0) – należy zainstalować odpowiednią wtyczkę.
 • Microsoft Internet Explorer (v. 7.0) – jest dostosowana do obsługi polskich znaków diakrytycznych.
 • Netscape (v. 7.1 i nowsze) / Mozilla (v. 1.4 i nowsze) – są dostosowane do obsługi polskich znaków diakrytycznych.
 • Opera (v. 7.20 i nowsze) – są dostosowane do obsługi polskich znaków diakrytycznych.

W praktyce wszystkie nowe przeglądarki powinny prawidłowo interpretować nazwy domen ze znakami narodowymi, ale może to wzbudzać kłopot dla Państwa klientów, gdyż takie domeny stosowane są bardzo rzadko

12. Jak dokonać zmiany nazwy i danych Abonenta domeny?

W celu dokonania zmiany danych Abonenta domeny należy wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na naszej stronie (tutaj) lub po kontakcie mailowym z biurem obsługi klienta (w odpowiedzi załączymy wniosek w załączniku).
Jeżeli zmiana danych dotyczy osoby fizycznej należy dołączyć skan dowodu osobistego abonenta.
Załącznikami wniosku dla firmy są:

 • wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON.

Dokumenty powinny zawierać klauzulę „dokument zgodny z oryginałem” oraz „dokument aktualny na dzień xx.xx.xxxx”, jak również podpis/podpisy osoby/osób upoważnionej/ych zgodnie z dokumentami rejestrowymi i umową w przypadku spółek
Formularz musi być wypełniony i podpisany przez abonenta a następnie należy go wysłać mailem na adres biuro@dih.pl lub na fax: +48 32 750 82 19.
Potwierdzenie dokonania zmian zostanie przesłane do Klienta pocztą elektroniczną na kontaktowy adres e-mail. Wyjątek stanowi domen europejska. Abonent posiadający zarejestrowaną domenę .eu, nie ma możliwości zmiany nazwy Abonenta, na zasadach obowiązujących dla domeny polskiej czy globalnej. Zmiana nazwy Abonenta domeny .eu jest możliwa tylko poprzez dokonanie cesji.

13. Jak dokonać cesji domeny?

Cesja domeny to inaczej zmiana Abonenta domeny. Proces cesji domeny w większości przypadków powinien wyglądać tak:

 • Należy najpierw założyć dla nowego abonenta konto na stronie dih.pl.
 • W wiadomości mailowej należy potem przesłać prośbę o dokonanie cesji domeny z zaznaczeniem jakiej domeny ona dotyczy oraz podaniem loginu nowego abonenta.
 • Po zweryfikowaniu prośby na maile obu abonentów zostaną wysłane przez rejestratora maile z linkami potwierdzającymi cesję.
 • Po potwierdzeniu przez obie strony i poinformowaniu biura obsługi klienta nastąpi przeniesienie domeny do odpowiedniego panelu nowego abonenta.

Uwaga! Procedura ta nie ma zastosowania do domen europejskich .eu, dla których cesja wiąże się z transferem domeny równoznacznym z odnowieniem jej na rok od daty transferu.

14. Jak mogę dokonać przedłużenia ważności zarejestrowanej domeny?

Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług rejestracji domen internetowych w serwisie dih.pl zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w Panelu Klienta) o zbliżającym się terminie wygaśnięcia domeny. W mailu tym będą podane wszelkie potrzebne informacje oraz link do faktury pro forma z możliwością opłacenia on-line. Informacje o terminie wygaśnięcia domeny zostaną wysłane do Ciebie na 21, 14, 7 i 3 dni przed wygaśnięciem terminu ważności domeny oraz w dniu wygaśnięcia domeny.

15. Co jeżeli mojej domeny nie zapłaciłem w terminie?

W przypadku nieopłacenia domeny w terminie zaloguj się do panelu klienta i opłać dostępną tam fakturę a podejmiemy możliwe działania służące do jej odzyskania.

16. Co się stanie jeżeli nie będzie możliwości odzyskania domeny a wpłaciłem pieniądze za jej odnowienie i odzyskanie?

W takim przypadku możemy dokonać zwrotu wpłaconej kwoty na konto, lub przeksięgować ją na poczet odnowienia innych usług w dih.pl.

17. Kiedy jest wystawiana faktura proforma za przedłużenie ważności domeny?

Faktura proforma za przedłużenie domeny jest wystawiana na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego. Na fakturze wyszczególniony jest m.in. termin płatności za usługę. Link do faktury za przedłużenie usług w serwisie dih.pl otrzymasz mailem. Zostanie on wysłany na adres e-mail podany przez Ciebie w Panelu Klienta. W Panelu Klienta dostępna jest również zakładka “faktury” w której dostępne są również wszystkie faktury w wersji elektronicznej. Możesz je w wygodny sposób przeglądać.

18. Jakie są skutki nieopłacenia domeny w terminie wskazanym na fakturze?

Jeżeli do ostatniego dnia ważności domeny nie zostanie odnotowane potwierdzenie dokonania wpłaty lub wpłata tytułem jej przedłużenia domena zostanie zablokowana. Wygaśnięcie domeny pociąga za sobą brak możliwości korzystania z niej, np. nie będzie wyświetlała się strona WWW czy też nie będzie działać poczta elektroniczna. W przypadku zwłoki we wpłacie za przedłużenie domeny, jej odzyskanie może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z procedurą przywracania zablokowanej domeny. Koszty przywrócenia zablokowanej domeny przewyższają znacznie koszt standardowego przedłużania ważności domeny.

19. Kiedy będzie dostępna domena odnowiona po jej zablokowaniu?

Po przywróceniu Twojej domeny, pomimo statusu „aktywna” (w Panelu Klienta), nie będzie ona jeszcze przez krótki czas wskazywała na Twój serwer. Krótkie opóźnienie wynika z tzw. czasu propagacji. Jest to czas potrzebny na wymazanie ze światowej sieci serwerów DNS starych danych i zastąpienie ich nowymi (trwa to zazwyczaj poniżej 24 godzin)

20. Co to jest delegacja domeny?

Delegacja domeny to przekierowanie domeny na serwery nazw (serwery DNS), które mają obsługiwać domenę. Informacja o wskazaniu znajduje się w rekordzie „NS” – specjalnym fragmencie rejestru używanym przez programy wykorzystujące protokół DNS do wyszukania serwera nazw obsługującego określoną domenę.

21. Czy mogę samodzielnie zmieniać delegacje swojej domeny?

Tak. Korzystając z Panelu Klienta, w zakładce “Ustawienia domen” możesz dokonać zmiany delegacji domeny, czyli wskazać serwery nazw dla Twojej domeny. W tym celu powinieneś zalogować się do Panelu Klienta, następnie wejść w zakładkę “Ustawienia DNS” i następnie zaznaczyć domeny dla których chcesz dokonać zmiany delegacji. W kolejnym kroku operacji powinieneś pojedynczo zamienić nowe adresy serwerów DNS.
Zmiana ta polega na zaznaczeniu przycisku opcji przy serwerze i wpisaniu nowego adresu serwera w pole edycyjne oraz kliknięciu przycisku “Zamień”.
Zmiany delegacji domeny będą widoczne w Internecie po upływie tzw. czasu propagacji domeny (rozprzestrzeniania się) wynoszącego do 24 godzin. W celu sprawdzenia aktualnej delegacji nazwy domeny możesz skorzystać z bazy WHOIS.

22. O czym powinienem pamiętać przy zmianie serwerów DNS dla domeny?

Aby dokonać zmiany serwerów DNS dla domeny należy pamiętać aby nowy host był skonfigurowany dla domeny. Oznacza to, że domena musi być „dopisana” do nowych serwerów DNS.

23. Co to jest authinfo i AuthCode?

Authinfo (dla domen polskich) oraz AuthCode (dla domen globalnych) to kod jednoznacznie autoryzujący domenę. Jest on niezbędny podczas operacji zmiany Rejestratora domeny (transfer domeny). Informacje o udostępnianiu kodu authinfo/AuthCode można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta swojego Rejestratora.

24. Jak uzyskać authinfo lub AuthCode dla domeny zarejestrowanej w dih.pl?

Aby otrzymać kod autoryzujący domenę wniosek musi być wypełniony i podpisany przez abonenta a następnie należy go wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Consulting Service sp. z o. o.
ul. Domaniewska 35A lok. 1B
02-672 Warszawa

Wzór wniosku o udostępnienie authinfo lub AuthCode dostępny jest pod tym linkiem.
Do wydrukowanego wniosku należy dołączyć dokumenty identyfikujące obecnego i nowego Abonenta domeny:

 • dla Abonenta, który jest osobą fizyczną – ksero dowodu osobistego z widocznymi stronami zawierającymi: nazwisko, numer PESEL, serię i nr dokumentu, podpis oraz adres zameldowania,
 • dla Abonenta mającego status prawny „firma” – aktualne dokumenty firmy: wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu REGON.

Dokumenty powinny zawierać klauzulę „dokument zgodny z oryginałem” oraz „dokument aktualny na dzień xx.xx.xxxx”, jak również podpis osoby reprezentującej.
Podobną procedurę uzyskiwania kodów autoryzujących domeny mają inni Rejestratorzy domen. Jeżeli jesteś Abonentem domeny i chcesz dokonać jej transferu do serwisu dih.pl od innego Rejestratora, to obecny Rejestrator ma obowiązek przekazania Tobie kodu autoryzującego Twoją domenę.

25. Jak przekierować domenę na serwer w serwisie dih.pl?

Jeżeli Twoja strona WWW ma być dostępna pod adresem Twojej domeny (nie zarejestrowanej w serwisie dih.pl), to domena ta musi zostać przekierowana na nasz serwer, na którym umieściłeś pliki strony WWW.
Serwery DNS serwisu dih.pl mają następujące nazwy i adresy:
nazwa: ns1.dih.pl,
nazwa: ns2.dih.pl,
nazwa: ns3.dih.pl,

26. Jak przekierować domenę na zewnętrzny numer IP lub na URL (na adres WWW)?

Opcja przekierowania domeny na zewnętrzny adres IP przeznaczona jest dla użytkowników posiadających serwer pod stałym adresem IP. Przekierowanie domeny na wskazany przez Abonenta adres WWW/URL (np. http://nazwadomeny.pl/katalog) umożliwia natomiast przekazanie wywołań dotyczących stron WWW na określone miejsce docelowe.
Aby dokonać przekierowania domeny na zewnętrzny adres IP lub na URL powinieneś przesłać na mail pomoc@dih.pl informacje jaką domenę i na jaki numer IP lub adres URL ma zostać ona przekierowana.
Prośba ta powinna być wysłana z maila podanego w panelu klienta dla domeny.

27. Jak dokonać transferu domeny do serwisu dih.pl?

Jeżeli chcesz przenieść obsługę domeny do serwisu dih.pl musisz posiadać zarejestrowane w nim konto. Następnie należy wysłać mail na adres biuro@dih.pl z podaniem:

 • nazwy domeny,
 • Loginu konta do którego mamy przetransferować domenę
 • kodu autoryzującego dla danej domeny.

28. Czy korzystanie z serwerów DNS serwisu dih.pl jest odpłatne?

Korzystanie z serwerów DNS serwisu dih.pl jest bezpłatne. Każdy kto zarejestruje swoją domenę w dih.pl, może bez dodatkowych kosztów przekierować ją na wybrany serwer w dih.pl, adres URL lub na stały adres IP.

Poczta

1. Jak ustawić pocztę w programie pocztowym na komputerze lub telefonie?

Aby dowiedzieć się jak ustawić odbieranie poczty sprawdź instrukcję używanego klienta poczty. Zadecyduj czy chcesz odbierać pocztę przez protokół POP3 czy IMAP.
Ustawienia, które musisz podać aby połączyć się ze swoim kontem pocztowym w dih.pl są następujące:

 • Login/nazwa użytkownika: cały_adres_mailowy
 • Hasło: ustawione dla tego konta hasło – (można je zmienić przez Panel Serwera Direct Admin)
 • Serwery poczty wychodzącej i przychodzącej: mail.nazwa_domeny (np. jeżeli mail to testowekonto@twojadomena.pl adresem serwera będzie mail.twojadomena.pl )
 • Należy zmienić port serwera poczty wychodzącej na 587 i zaznaczyć opcję „Serwer wymaga uwierzytelnienia”, jeśli program pocztowy taką posiada.
 • Domyślnie połączenia nie są szyfrowane, dlatego nie należy zaznaczać szyfrowania ani zmieniać sposobu logowania.

2. Czym różni się POP3 od IMAP?

Różnic między tymi protokołami jest kilka. Najważniejsze z punktu użytkownika jest to, że:

 • W protokole POP3 wiadomości pobierane są z serwera i w zależności od ustawienia w programie poczty mogą być z niego kasowane a wiadomości wysłane trzymane są tylko na komputerze czy urządzeniu z którego zostały wysłane.
 • Protokół IMAP wykorzystywany jest natomiast do synchronizacji poczty – te same wiadomości dostępne mogą być na kilku urządzeniach a także przez webmail. Dotyczy to zarówno maili odbieranych, wysyłanych jak i kopii roboczych.
 • Podczas korzystania z IMAP poczta do momentu usunięcia jej z serwera poprzez opróżnienie elementów usuniętych oraz kosza będzie dalej zajmować miejsce, dlatego w takim przypadku warto zadbać o większe konto hostingowe.

3. Program pocztowy łączy się z serwerem, ale nie pobiera żadnych listów, co zrobić?

Sprawdź czy możesz zalogować się do Panelu serwera Direct Admin i oczyścić konto ze zbędnych listów czy plików. Upewnij się także w sekcji „Konta pocztowe” czy twoje konto nie przekroczyło ustawionego limitu.
Po wykasowaniu zbędnych rzeczy warto uaktualnić zajętość dysku klikając na wskaźnik pojemności w Direct Admin’ie.

4. Nie mogę połączyć się z pocztą, panelem serwera i stroną pod domeną na serwerze dih.pl, co się stało?

Jeżeli usługi są opłacone to najprawdopodobniej nastąpiła blokada dostępu do serwera z twojego numeru IP. Blokada taka najczęściej nakładana jest za błędne logowanie do którejś z usług lub próbę przesłania podejrzanego pliku przez ftp.
Aby odblokować dostęp prosimy podać mailowo numer IP którego problem dotyczy. Numer ten można sprawdzić, wchodząc z komputera gdzie poczta nie działa, np. na stronie www.moje-ip.eu.

5. Podczas wysyłania maili do niektórych odbiorców otrzymuję maile zwrotne, co one oznaczają?

Przyczyna najczęściej opisana jest w tej wiadomości, ale zidentyfikowanie jej nie jest proste. Czasem też konieczna jest interwencja naszego działu technicznego mająca na celu poprawę konfiguracji domeny.
Najlepiej jeżeli z dowolnego maila prześlą Państwo mail zwrotny do nas na adres: pomoc@dih.pl a przeanalizujemy problem i udzielimy informacji dlaczego on wystąpił lub co należy jeszcze zrobić.

6. Poczta nie odbiera się a po wejściu na stronę wyświetla się komunikat Account has been suspended co to oznacza?

Konto zostało zablokowane z powodu przekroczenia miesięcznego transferu pojemności konta lub z przyczyn administracyjnych.
Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pisząc na mail: pomoc@dih.pl a udzielimy dokładnych informacji co się stało.

Hosting

1. Jak można zarządzać kontem hostingowym?

Hostingiem na naszych serwerach można zarządzać przez Panel Serwera – korzystamy z powszechnie stosowanego rozwiązania Direct Admin.

2. Jak połączyć się z serwerem ftp i gdzie wgrać pliki strony?

Aby skonfigurować połączenie ftp należy jako adres serwera podać:

 • ftp://ftp.nazwa_domeny
 • Użytkownik: Login_do_konta – identyczny jak do panelu Direct Admin
 • Hasło: Ustanowione dla konta hasło – takie samo jak do Panelu Serwera Direct Admin

Po udanym połączeniu pliki strony należy wgrać do katalogu /domains/nazwa_domeny/public html.
Do połączeń ftp zalecamy korzystanie z darmowego klienta ftp FileZilla.

3. Jak dodać nowe konto pocztowe?

Konta pocztowe dodaje się z poziomu Panelu serwera Direct Admin. Po zalogowaniu do niego trzeba wejść w zakładkę “konta pocztowe”, kliknąć: “Utwórz Konto pocztowe” i podać wymagane dane.
Jeżeli mamy kilka domen to po zalogowaniu do Direct Admin’a musimy wybrać domenę z opcjami której chcemy pracować.

4. Jak dodać domenę do serwera ?

Aby nasz serwer przygotowany był do obsługi Państwa domeny należy ją dodać do niego. W tym celu należy zalogować się do Panelu Serwera Direct Admin, wybrać przycisk “Administracja domenami” a potem “Dodaj następną domenę”.

5. Jak dodać subdomenę?

Subdomeny można dodać w panelu serwera Direct Admin. Po zalogowaniu należy wybrać opcję zarządzaj subdomenami i w pole edycyjne wprowadzić żądaną nazwę i zatwierdzić przyciskiem – “Utwórz”. Po tej operacji w podkatalogu public Html domeny zostanie utworzony podkatalog subdomeny. Jeżeli chcemy zarządzać ustawieniami DNS subdomeny lub dokonywać bardziej zaawansowanych działań na niej, należy ją dodać korzystając z instrukcji dla dodawania kolejnych domen.

6. Skrypt który chcę zainstalować wymaga bazy danych MYSQL. Gdzie ją dodać?

Bazę danych tworzy się w Panelu Serwera Direct Admin w zakładce Zarządzanie MySQL. Należy w niej kliknąć: Utwórz nową bazę danych i podać żądane parametry.
W konfiguracji skryptu strony www podajemy dane zgodne z podanymi we wcześniejszym kroku a jako host podajemy: localhost.

7. Podczas instalacji skryptu strony otrzymuję komunikat o złej wersji PHP, co mogę zrobić?

Wyboru wersji PHP można dokonać po zalogowaniu do Direct Admin. Należy kliknąć w Wybór Wersji PHP, a następnie zaznaczyć odpowiednią wersję przy domenie której zmiana dotyczy i zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.
Wybór interpretera PHP dokonywany jest przez dodanie odpowiednich linii do pliku .htaccess, dlatego na;leży zadbać aby po dokonaniu zmian plik ten nie był nadpisany.

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania problemu skorzystaj z wyszukiwarki lub skontaktuj się z nami.